A+A-

POZIV NA PREZENTACIJU PUBLIKACIJE

„Bijeli štap – kada moguće postaje stvarno“
Predstavljanje publikacije projekta „Razvoj usluga mobilne podrške za slijepe osobe u Hrvatskoj“
ZgForum, Gajeva 27, 26.2.2015.  u 11,00 sati