A+A-
0 1 2

Aktualno

Edukativne radionice - Karlovac

Nastavlja se provedba edukativnih radionica u okviru projekta "Razvoj usluga mobilne podrške za slijepe osobe u Hrvatskoj."

Planiranje radionica i izložbe u Karlovcu

Prema planiranim aktivnostima projekta, u svakoj županiji u kojoj se projekt provodi organiziraju se prezentacije modela mobilne podrške za slijepe osobe, peer-counseling radionice za članove lokalnih udruga slijepih s kojima Udruga na ovom projektu surađuje te...

Druga etapa obuke O&M

U listopadu je započela obuka novih korisnika u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. U ovoj drugoj etapi provođenja edukacije O&M na terenu, naše instruktorice obuhvatile su 8 korisnika. Većina korisnika prvi puta prolazi obuku te...

O udruzi

Mobilnost i neovisnost kao temeljne odrednice rada i djelovanja Udruge pretpostavka su socijalnoj uključenosti i kvaliteti življenja slijepih osoba iz čega je proizišla ideja o ovom projektu.

01 481 61 55