A+A-

O projektu

U Hrvatskoj ima oko 5800 slijepih osoba te 18 tisuća osoba oštećenog vida. Ovo je značajan dio populacije kojoj su potrebne različite socijalne usluge kako iz sustava socijalne skrbi tako i kroz usluge što ih pružaju udruge kao dio civilnog društva.

Ograničenja što ih uzrokuje sljepoća kao invaliditet često  uz neznanje i predrasude okoline  predstavljaju glavni uzrok izolaciji i osjećaju nemoći. Ako se tome doda sažaljenje okoline, proces povratka u svakodnevni život nakon gubitka vida dodatno se komplicira.

Položaj slijepih osoba i osoba oštećenog vida različit je u gradovima u usporedbi s ruralnim sredinama, obzirom na kulturološka obilježja pojedinih dijelova Hrvatske. Bez obzira što županijske udruge slijepih skrbe o članstvu na svojim područjima, za te osobe još uvijek nisu osmišljene i razvijene socijalne usluge, posebice one koje bi im bile dostupne u njihovom mjestu življenja. To povećava njihovu isključenost i ovisnost o pomoći obitelji. Ako tome dodamo iznimno težak socioekonomski položaj i siromaštvo, onda jedino moguće rješenje predstavlja razvoj socijalnih usluga dostupnih u njihovom okruženju. 

Dodatnu specifičnost predstavlja položaj slijepih žena u odnosu na slijepe muškarce zbog kulturološki opće prihvaćene spoznaje da je slijepom muškarcu mnogo lakše jer se podrazumijeva da u svakodnevnom životu (primjerice obiteljske obveze) ima manje obaveza nego žena. Ta činjenica postavlja mnogo veće zahtjeve pred slijepu ženu, a opće prihvaćeno društveno mišljenje je da im ona ne može udovoljiti. Za  uklanjanje tih predrasuda i ravnopravnost u međuljudskim odnosima slijepe se žene bore svojim preostalim sposobnostima u čemu svaki mogući oblik edukacije ima ključnu ulogu.

Stoga razvoj mobilne podrške slijepim i visoko slabovidnim osobama kao socijalne usluge visoko je na ljestvici društveno humanističkih vrijednosti, ali podjednako i socioekonomskih, jer toj skupini stvara uvjete za njihovu bolju socijalnu uključenost u zajednicu te podiže kvalitetu života što uključuje i aktivno sudjelovanje na tržištu rada. 

Prevladavanje šoka od gubitka vida, najvažniji je ishod za pokretanje aktivnosti bitnih za postupan povratak samopouzdanja. Za pokretanje takvih procesa u obiteljima koje imaju slijepu ili visoko slabovidnu osobu ključni su stručnjaci koji poznaju zakonitosti funkcioniranja života u tami, a s druge strane poznaju psihološke aspekte izlaska iz različitih kriznih stanja.

Uobičajena je praksa u svijetu, a koja se u zadnjih 20-ak godina primjenjuje i kod nas, da se rehabilitacijski programi orijentacije i mobiliteta slijepih provode rezidencijalno. No, vrlo često se događa da je mnoge osobe, posebice one iz ruralnih sredina gotovo nemoguće izvući iz njihovog doma zbog drugih zdravstvenih ograničenja, kulturoloških i mentalnih stanja, nemogućnosti prilagodbe novim prostorima, pa one tako ostaju uskraćene za neophodne socijalne usluge.

To je potaklo stručni tim Udruge  osmišljavanju ovog projekta, koji će  osigurati razvoj usluga mobilne podrške slijepim osobama u lokalnoj zajednici, kako bi na taj način bili stvoren uvjeti za njihovu bolju socijalnu uključenost u društvo, a time i povećali njihovu mogućnost uključivanja na tržište rada. Sve navedeno dovelo je do definiranja specifičnih ciljeva projekta.

Specifični ciljevi:

 

  1. Osmišljavanje verificiranog programa edukacije pružatelja socijalnih usluga orijentacije i mobiliteta (O & M instruktori)
  2. Zapošljavanje 3 certificirana O & M instruktora
  3. Organiziranje O&M obuke za 30 slijepih i visoko slabovidnih osoba koje će steći vještine samostalnog kretanja i svakodnevnog življenja
  4. Organiziranje peer-counselinga (savjetovanje na istoj razini) za slijepe i visoko slabovidne osobe u cilju osnaživanja za sudjelovanje na tržištu rada
  5. Prezentacija modela "Usluge mobilne podrške za slijepe osobe" pružateljima socijalnih usluga u županijskim središtima

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 189.620,00 EUR (88,17%). Učešće nositelja projekta sa partnerom: 25.438,40 EUR (11,83%). Projektne su aktivnosti dizajnirane u skladu s postavljenim ciljevima i prioritetima programa "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici" kako bi se ostvario opći cilj projekta - poboljšanje kvalitete života slijepih i visoko slabovidnih osoba, kroz podršku i usluge mobilnih timova u zajednici.