A+A-

Završne prezentacije modela socijalne usluge mobilne podrške za slijepe osobe u Hrvatskoj

Prateći tijek obuke slijepih osoba u pojedinim županijama obuhvaćenima Projektom, u Splitu i Dubrovniku održane su edukativne radionice s ciljem prezentacije ove inovativne socijalne usluge za korisnike u njihovoj regiji.

Sukladno definiranim sudionicima radionica u projektnim aktivnostima, upućeni su pozivi svim lokalnim pružateljima usluga slijepim i visokoslabovidnim osobama u tim središtima.

Organizacijsku podršku za radionicu u Splitu pružili su nam suradnici Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb grada Splita, te osoblje Gradske knjižnice Marka Marulića, gdje je radionica održana. Prema dobivenim podacima, pozivi su upućeni na 26 poslovnih subjekata, uz vrlo dinamičnu medijsku najavu radio Splita i radio Dalmacije. Žalosno je što moramo konstatirati vrlo slabom odazivu (12 sudionika), posebice onih koji izravno u svom djelokrugu rada imaju skrb  o osobama s invaliditetom - primjerice centri za socijalnu skrb. Iz te županijske mreže centara nije se odazvala niti jedna osoba.

Iako su sudionici doista bili malobrojni, nakon svakog dijela prezentacije vodila se vrlo dinamična i konstruktivna rasprava.

U konačnici rezultirala je dogovorom da se zajednički sa predstavnikom iz Splitsko-dalmatinske županije organiziraju sastanci u gradu Splitu i Trilju, na kojima bi se analizirale infrastrukturne nelogičnosti što su ih uočile instruktorice orijentacije i mobiliteta na terenu, a izravno ograničavaju sigurnost kretanja korisnika u prostoru.

Opća konstatacija je da ti zahvati često ne zahtijevaju značajna financijska sredstva, ali zato mnogo bolju koordinaciju stručnjaka iz različitih područja, kako bi se u prostoru realizirala optimalna funkcionalna rješenja, prihvatljiva za sve građane - ne samo za osobe s invaliditetom kao ciljanu skupinu.

Podloga za te sastanke bit će vrlo specificirani prikazi instruktorica orijentacije i mobiliteta u tim sredinama, a predstavnik Županije ponudio je svoju pomoć u koordinaciji tih susreta sa čelnicima prometnih odjela u tim gradovima.

U nastavku se nalazi Program radionica, koji je identičan i za Dubrovnik, pa ga nema potrebe kasnije ponavljati.

Program rada:

 

9,30 -10,00

Prijava sudionika

10,00 -10,15 

Uvod -  Pozdravna riječ domaćina

10,15 – 10,30

Sljepoća kao invaliditet –ograničenja i mogućnosti

10,30 – 11,30

Prezentacija modela usluga mobilne podrške za slijepe osobe u Hrvatskoj

11,30 – 12,00

Stanka za kavu i zakusku

12,00 – 12,30

Iskustva rada instruktora orijentacije i mobiliteta u lokalnoj zajednici

12,30 – 12,45 

Predstavljanje sudionika obuke – primjeri pozitivne prakse

12,45 – 13,00

Pomagala i informatička tehnologija u funkciji vještina svakodnevnog  življenja slijepih osoba

13,00 – 13,30

Specifičnosti usluga za slijepe osobe  - prikaz komunikacije i pristupa

13,30 – 14,00

Diskusija

Druga Peercounseling radionica uz organizacijsku podršku Županijske udruge slijepih Splitsko-dalmatinske županije može se smatrati vrlo uspješnom. Uz one slijepe osobe koje su prenosile osobna iskustva iz perioda obuke i govorile o učincima na njihovu svakodnevicu, bili su prisutni i novi članovi koji još uvijek nisu donijeli odluku da se uključe u edukaciju, bilo u području orijentacije i mobiliteta ili vještina svakodnevnog življenja. Budući da su svjedočanstva korisnika usluga ovog Projekta bila vrlo upečatljiva, sigurno je da će pomaci u smanjenju strahova i predrasuda u odnosu na bijeli štap biti smanjeni. U Udruzi je sudjelovalo ukupno 12 korisnika.

U istom tjednu održana je i radionica prezentacije Modela socijalne usluge mobilne podrške za slijepe osobe u Hrvatskoj na Sveučilištu u Dubrovniku.

 

Programski sadržaj radionice globalno je identičan prethodnima, uz specifičnosti koje se odnose na korisnike iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Pozivi su upućeni ukupno na 61 adresu. No, nažalost, odziv je bio poražavajuće malobrojan.

U dijelu prezentacije koja se odnosila na specifičnosti obuke korisnika u dijelovima te Županije, razvila se dinamična rasprava o brojnim nelogičnostima i nepravilnostima koje su uvjetovane nestručnim pristupom rješenju pojedinih prometnih čvorišta. Prikazi instruktorica orijentacije i mobiliteta bili su vrlo ilustrativni, pa su doprinijeli zaključku da se organizira zajednički sastanak pročelnika Upravnih odjela za promet i komunalne poslove Grada i Županije, kojima bi se predstavili ovi problemi koji izravno utječu na sigurnost kretanja slijepih osoba u prostoru.

Budući da instruktorica orijentacije i mobiliteta još uvijek provodi obuku u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, odnosno gradu Dubrovniku sastanku će također prisustvovati i korisnici obuke.

Poslijepodnevna Peercounseling radionica nije bila posjećena prema očekivanjima. Opravdanje je proizišlo iz životne dobi članova udruge, te gripi koja trenutno vlada.

Iznesena iskustva korisnika uključenih  obuku iz područja orijentacije i mobiliteta i vještina svakodnevnog življenja, poticajna su za ne baš brojne prisutne članove Udruge.

Predstavnici Udruge obrazlažu malobrojnost prisutnih i činjenicom da su članovi jako udaljeni, obzirom da se radi o Županiji koja je kilometarski najduža, a i uključuje brojne otoke.