A+A-

Učinci obuke orijentacije i mobiliteta za korisnike

Budući da je završen još jedan ciklus obuke grupe slijepih osoba u području orijentacije i mobiliteta, u nastavku ćemo iznijeti zapažanja i zadovoljstvo korisnika pruženom uslugom.

Ovih troje korisnika živi u ruralnom području Dalmatinske Zagore, a pripadaju generaciji srednje životne dobi. Sve su tri osobe izgubile vid u kasnijoj životnoj dobi, a uzroci su: posljedice prometne nesreće, gubitak vida uzrokovan moždanim udarom i dijabetesom, te urođene degenerativne promjene oka.

Posebno je potrebno naglasiti specifičnost kulturološkog okruženja kod dviju osoba koje žive u seoskoj sredini bez minimalne infrastrukture koja bi osiguravala uvjete neophodne za sigurnost kretanja. Koliko god idilično može biti prirodno okruženje za stanovnike, kad je riječ o slijepim osobama takvi uvjeti predstavljaju veliko ograničenje za orijentaciju i kretanje u prostoru. Jer u stvarnosti upravo zbog prirodnih zakonitosti prostora koji nije urbano prilagođen, takvih orijentira i nema.

To je predstavljalo potrebu specifične prilagodbe programa obuke uvjetima u kojima korisnici žive. Koristeći druge preostale sposobnosti svakoga korisnika, instruktorica orijentacije i mobiliteta postigla je maksimum u okviru mogućega. Svaki je korisnik prevladao osobnu predrasudu prema bijelom štapu kao pomagalu, savladao tehniku, a dvoje ih je  postiglo dobar stupanj samostalnosti u kretanju. Obzirom da svi zbog gore navedenih dijagnoza imaju i dodatnih zdravstvenih teškoća, izrazili su posebno zadovoljstvo što će zbog postignute samostalnosti moći obaviti svakodnevne obiteljske obveze, prošetati što im na opće zdravlje ima pozitivne učinke.

U obuku vještina svakodnevnog življenja bila je uključena korisnica koja je u početku prema tome imala otpore. No, kako se obuka odvijala, sve je shvaćala važnim i neophodnim za njezinu svakodnevicu. Ukoliko se sve to promatra u okolnostima života u Kamen Mostu – seoskoj sredini specifičnih kulturoloških obilježja, onda je svaki pozitivan pomak doista velik.

Sve to predstavlja dodatne specifične zadaće i profesionalne izazove  za svaku od instruktorica orijentacije i mobiliteta.