A+A-

Promotivni materijali

U okviru projekta Razvoj usluga mobilne podrške slijepim osobama u Hrvatskoj, tiskani su promotivni materijali s edukativnim porukama. 

 

Brošura "Bijeli štap - put ka samostalnosti"


PREUZMITE

 

 

Bookmarker "Znam gdje sam i kuda idem"


PREUZMITE

 

 

Edukativno-promotivni plakati