A+A-

O&M obuka - Sisak

U Sisku je prošli tjedan završena obuka O&M druge grupe korisnika. Do sada je ovim projektom u Sisačko-moslavačkoj županiji provedena obuka za 5 korisnika. S tim u vidu 14. studenog provedena je supervizija rada instruktora O&M u Sisku. Instruktor i korisnici zadovoljni su provedenom obukom.

Korisnici su naglasili važnost uvođenja trasa kojima se sada mogu kretati samostalno. Omogućeno im je samostalno funkcioniranje u obavljanju svakodnevnih poslova, poput odlaska u dućan, odlazak liječniku ili provođenje slobodnog vremena u Dnevnom centru udruge slijepih. Nakon razgovora s korisnicima prezentirana je tehnika korištenja dugog bijelog štapa kao i samostalno kretanje korisnika, koristeći trase koje su utvrđene tijekom obuke. Osim što su ostvarili samostalnost, korisnici u Sisku izražavaju i zadovoljstvo činjenicom da imaju 3 certificirana O&M instruktora iz Siska, čime će im biti omogućena nadogradnja postojećih i kreiranje novi trasa ukoliko će korisnicima to zatrebati. Neki korisnici već planiraju uvođenje novih trasa, dok drugi planiraju svoju samostalnost ostvariti i kretanjem uz pomoć psa vodiča, čemu je kretanje uz pomoć dugog bijelog štapa preduvjet. Na taj se način još jednom potvrdilo koliko je terenski rad i mobilna podrška O&M instruktora u lokalnoj zajednici važna i korisna.