A+A-

O&M obuka - Petrinja

U siječnju je započela obuka novih korisnika na području Sisačko-moslavačke županije Obuka u Gradu Petrinji obuhvaća dvije korisnice uključene u program orijentacije i kretanja, te troje korisnika (od kojih su dvije osobe iz Grada Petrinje i jedna osoba iz Siska) s kojima se radi s naglaskom na povećanju samostalnosti kroz unaprjeđenje aktivnosti svakodnevnog života. Jedan od korisnica već je prošla obuku i imala je usvojene tehnike kretanja te je bilo potrebno u manjoj mjeri korigirati tehnike i trase kretanja , tako da je ta faza obuke trajala 2 tjedna.