A+A-

O&M obuka na Braču

Projektnim aktivnostima predviđen je i rad u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je tijekom listopada u Bolu na otoku Braču započela O&M obuka novog korisnika. Rad u novoj županiji donio je i geografske, klimatske i kulturološke razlike u odnosu na sjeverne županije Republike Hrvatske. Bol na otoku Braču slika je povijesne ostavštine, starih građevina, mali i uskih kamenih ulica koji se izmjenjuju po lagano brežuljkastom terenu. „Dalmatinska“ infrastruktura bez neoznačenih cesta, pločnika, jasnih orijentira kombinirana s jako velikim uzbrdicama s pokojom nepravilnom stepenicom predstavlja veliki izazov za instruktora O&M kao i samog korisnika. Tražeći kompromise između infrastrukture i mogućem načinu kretanja po Bolu, proces obuke O&M odvija se prema unaprijed predviđenom planu, na obostrano zadovoljstvo korisnika i instruktora O&M.