A+A-

Održane edukativne radionice u Sisku

Proces obuke članova Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije i grada Siska nastavlja se i tijekom listopada.

Obzirom na završenu obuku sa dvoje korisnika, u Sisku su 02. i 03. listopada 2014. godine održane edukativne radionice za javnost i slijepe osobe.

Prezentacija Modela razvoja usluga mobilne podrške za slijepe osobe u Hrvatskoj organizirana je za predstavnike institucija i ustanova, te nevladinog sektora na županijskoj i gradskoj razini.

Na početku radionice nazočnima se obratio gospodin Josip Takač, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti županije.

Posebnu pozornost sudionika izazvala je rasprava o problematičnoj infrastrukturi - nepostojanje pločnika, neusklađenost vremenskog trajanja zelenog svjetla na semaforiziranim raskrižjima, nepostojanje zvučnih semafora itd. Pažnju su također izazvali primjeri pozitivne prakse korisnika koji su upravo završili obuku u području orijentacije i kretanja, te prezentacija pomagala što ih koriste u svakodnevnom životu.

Uz velike napore lokalne Udruge slijepih uključivanjem brojnih asistenata – videćih pratitelja, nastoji se poboljšati kvalitetu života osoba oštećenog vida, ne samo u gradu Sisku već i u cijeloj županiji.

Na Peer-conselling radionici članova Udruge slijepih, vodila se dinamična rasprava o važnosti samostalnosti u svakodnevnom životu. I to posebno iz perspektive i uloge slijepih muškaraca, koji često imaju pasivnu ulogu u obavljanju svakodnevnih životnih obveza, odnosno u velikoj se mjeri oslanjaju  na pomoć supruga.

Obzirom na aktivnosti što ih provodi Dnevni centar slijepih, velik broj članova Udruge stječe brojne vještine u okviru tih aktivnosti. To u velikoj mjeri poboljšava kvalitetu života članstva, podiže samopouzdanje i potiče druge na preuzimanje odgovornosti za vlastiti život.

Upravo program Dnevnog centra slijepih znatno doprinosi razvoju brojnih usluga koje čine sliku svijeta njihovih članova sadržajnijom i bogatijom.