A+A-

Održane edukativne radionice u Slavonskom Brodu

Završetkom obuke slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa u Slavonskom Brodu, 25.rujna 2014. godine uspješno su održane edukativne radionice, kako za predstavnike institucija i ustanova na lokalnoj razini, tako i peer-conselling radionica za članove Udruge slijepih Brodsko-posavske županije.

Na početku radionice sudionicima se obratila pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko-posavske županije, Klara Šćuka, te predstavnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Katica Jira.

Uz prezentaciju Modela razvoja usluga mobilne podrške za slijepe osobe u Hrvatskoj, a u okviru provedenih projektnih aktivnosti, najveću pozornost izazvali su primjeri pozitivne prakse u njihovoj lokalnoj sredini. Na taj im je način originalno približeno osobno iskustvo korisnika - slijepih osoba u njihovom gradu. Nakon toga razvila se vrlo živa diskusija o neodgovarajućim zvučnim semaforima u gradu i nelogičnostima, te oštećenjima gradske infrastrukture koja u znatnoj mjeri otežava orijentaciju i kretanje slijepim i visokoslabovidnim osobama.

Na radionici u Udruzi slijepih Brodsko-posavske županije sudjelovali su članovi Udruge, i to dio njih koji su ranije bili obuhvaćeni obukom za korištenje tehnike bijelog štapa i drugi koji se još uvijek isključivo kreću uz pomoć videćeg vodiča. Na radionici su također uz njihovu djecu nižih razreda osnovne škole sudjelovale i dvije majke slijepe djece.

Pokazalo se da je njima kao roditeljima neophodna psihološka podrška, te dodatna edukacija u području vještina svakodnevnog življenja, primjerena životnoj dobi njihove djece.

Budući da su djeca integrirana u proces redovnog obrazovanja i posjeduju nadprosječne intelektualne sposobnosti (prema iskazu njihovih učiteljica), Udruga će se uključiti sa dodatnim edukacijama u području mobilnosti  i komunikacije sa slijepim učenicima, kako drugih učenika u školi, tako i nastavnika.