A+A-

Izložba "Put ka samostalnosti" - Karlovac

U okviru edukativno-promotivnih aktivnosti projekta od 17.11.2014. do 29.11. 2014. u gradskoj knjižnici grada Karlovca održava se izložba edukativnih plakata "Put ka samostalnosti" – vizualni vodič kroz sve aspekte od oštećenja vida do obuke slijepih osoba u području orijentacije i kretanja te vještine samostalnog življenja.

Prateći sadržaji predstavljaju edukativno-promotivni letci i bookmarkeri.