A+A-

Edukativne radionice - Karlovac

Nastavlja se provedba edukativnih radionica u okviru projekta "Razvoj usluga mobilne podrške za slijepe osobe u Hrvatskoj."