A+A-

Druga etapa obuke O&M

U listopadu je započela obuka novih korisnika u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. U ovoj drugoj etapi provođenja edukacije O&M na terenu, naše instruktorice obuhvatile su 8 korisnika. Većina korisnika prvi puta prolazi obuku te je planirano da će instruktorice provoditi edukaciju u trajanju od 6 tjedana, odnosno prema individualnim potrebama svakog korisnika. Jedan od korisnika imao je usvojenu tehniku, no zbog promjene mjesta življenja bilo je potrebno utvrditi nove trase kretanja, tako da je ta faza obuke trajala 2 tjedna. Članovi projektnog tima Udruge proveli su u petak 24.10.2014. superviziju rada u Karlovcu i Dugoj Resi.