A+A-
0 1 2

News

Započela obuka korisnika i u četvrtoj županiji - Splitsko-dalmatinskoj

Nakon provedenog istraživanja na terenu u proteklim mjesecima, u Splitsko-dalmatinskoj županiji u osposobljavanje za tehniku bijelog štapa i vještine svakodnevnog življenja uključeno je ukupno 5 slijepih osoba, od čega tri iz ruralnog područja i dvije osobe sa...

Exhibition "Road to independence" - Karlovac

U okviru edukativno-promotivnih aktivnosti projekta od 17.11.2014. do 29.11. 2014. u gradskoj knjižnici grada Karlovca održava se izložba edukativnih plakata "Put ka samostalnosti" – vizualni vodič kroz sve aspekte od oštećenja vida do obuke slijepih...

Educational Workshops Held in Karlovac

In Karlovac, in the City Library "Ivan Goran Kovacic" on November 11th 2014 a presentation of of model of mobile support for blind people in Croatia for representatives of institutions and associations was held. Representatives from institutions of the...

About association

Mobility and independence, as baseline determinants of Association’s activities, are prerequisites to social inclusion and quality of life of blind persons, from which the idea for this project developed.

01 481 61 55